Vertikutace - je mechanická pracovní operace, při které stroj kolmo k půdnímu povrchu postavených ocelových nožů prořezává travní drn do hloubky asi 0,5 cm. Tento řez má pro trávník tyto prospěšné účinky: 

  • vyhrabává suchou odumřelou trávu
  • rozrušuje a odstraňuje zplstnatění a zamechování
  • kolmým přesekáním výběžků trav podněcuje tvorbu nových výhonů a trávník se zmlazuje
  • narušuje a omezuje růst dvouděložných rostlin (trávníkových plevelů) zejména s listovými růžicemi přisedlými k povrchu půdy
  • lehce nakypřuje povrch půdy, která pak lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch, případně i přísev trávních semen

Vertikutace se provádí na jaře a na konci léta. Po prořezání je vhodné trávník pohnojit dusíkatým hnojivem a dosít holá místa trávní směsí. Trávník na tyto zásahy brzy zareaguje zhoustnutím a svěže zeleným zabarvením.