Mezi naše hlavní činnosti patří:

 • sečení travnatých ploch
 • údržba veřejných a firemních ploch, chemické odplevelování
 • mulčování zanedbaných ploch
 • Vertikutace (provzdušnění trávníku)
 • zakládání travnatých ploch
 • pokládání travních koberců
 • řez dřevin a průklest keřů
 • výsadba keřových skupin
 • kácení stromů
 • odstraňování pařezů
 • štěpkování
 • rekultivace pozemku
 • možnost zpracování projektu zahradním architektem
 • navržení optimálního řešení situace
 • provádíme rovněž chemické odplevelování veřejných prostranství v městech a obcích (chodníky, parky a další prostory). 

Ceník zahradních prací

Soukromé zahrady

Jednorázové i trvalé smluvní údržby. 

 • péče o trávníky (sekání, provzdušnění, travní koberce, hnojení, chemické odstranění plevele, vyhrabání trávníků)
 • řez keřů, stromů a živých plotů
 • jarní a podzimní sběr listí
 • jiné práce dle individuálních požadavků klienta

Veřejná zeleň

Jednorázové i trvalé smluvní údržby.

 • prořezávání dřevin okolo komunikací
 • návrhy a realizace parků, veřejných prostranství
 • zajištění odborného pokácení stromů, odstranění pařezů a likvidaci odpadu
 • zajištění pravidelného pletí květinových záhonů a podobných výsadeb
 • jiné práce dle individuálních požadavků 

Součástí péče o keře a živé ploty je především jejich tvarování a zmlazování, u stromů jde potom o ořezy suchých a nevhodných větví (u tvarovaných živých plotů je vhodné řez provádět minimálně dvakrát ročně).

Termíny provádění prací přizpůsobujeme přáním a požadavkům zákazníka. Před začátkem sezóny předkládáme zákazníkovi plán údržby včetně položkových cen. 

Kácení stromů ve ztížených podmínkách - provádíme za pomoci vysokozdvižné plošiny nebo postupným ořezem s výstupem do koruny a spouštěním jednotlivých částí.

Zpracování projektu či studie 

Ve spolupráci se zahradními architekty možnost vyhotovení jednoduché finančně nenáročné studie nebo vypracování kompletní podrobné projektové dokumentace. Zpracování kompletního řešení revitalizace celých parků či jiných komplexů zeleně.